top of page

לעולם לא אשכח

לעולם3.jpg

לעולם3.jpg

לעולם2.jpg

לעולם2.jpg

לעולם1.jpg

לעולם1.jpg

להאזנה לקטע
"ופרוש עלינו"
מתוך הדיסק

דיסק זה נולד מתוך געגוע . געגוע לר' שלמה קרליבך וליצירתו. יצרתו של ר' שלמה אינה "רק" שירה או "רק" נגינה , אלא, היא שילוב הדוק של השניים בצירוף האווירה - אווירה של קדושה ותפילה .

בדיסק מופיעם להם יחדיו 10 קטעים. חלקם מחרוזות של שירים וניגונים של קרליבך. מתוך תפילה שיהא דיסק זה רצוי ואהוב לפני קרליבך . כפי שנגינתו של מוסא הייתה אהובה עליו בימי חייו. 

משה (מוסא) ברלין וחברים מאחלים מזל טוב.
ניגונים לראשית הדרך. 
bottom of page