top of page

הכלייזמר

CCI18102015_0003

CCI18102015_0003

CCI18102015_0000

CCI18102015_0000

CCI18102015_0000

CCI18102015_0000

להאזנה לקטע
"בולגאר"
מתוך הדיסק

דיסק זה מכיל בתוכו אסופת ניגונים. דיסק זה, זיצא לראשונה על גבי קלטות, מצליח לשמר ולהעביר את אווירת הניגונים האוטנתית, אווירה של ריקוד ודבקות, ישן וחדש . בעזרת הנגנים ובראשם משה ברלין אנו נחשפים בדיסק זה לפיסת חיים קסומה המשמרת עולם של תפילה וניגון בין כלייזמר לבוראו.

הכליזמר - משה (מוסא) ברלין
מוסיקה נשמה יהודית.
bottom of page