top of page

זמירות וניחוחות מבית אבא

CCI17062015_0001.jpg

CCI17062015_0001.jpg

CCI17062015_0003.jpg

CCI17062015_0003.jpg

CCI17062015_0002.jpg

CCI17062015_0002.jpg

להאזנה לקטע
"ניגון ריקוד"
מתוך הדיסק

מתוך ההקדמה שבדיסק:

 

...בגלל הרפורטואר העשיר מוצאים הניגונים מסילות אל ליבם של קבוצות אוכלוסיה שונות ללא הבדל גיל ומוצא. נגנים רבים גם הם נתפסים לסגנון זה . הלהקה פעלה במשך למעלה מעשור שנים והשתתפה בפסטיבלים שונים בארץ ובעולם וזכתה לשבחים רבים...

משה (מוסא) ברלין מנגן
זמירות וניחוחות 
מבית אבא
bottom of page