top of page

בואי כלה 

כלה3.jpg

כלה3.jpg

כלה2.jpg

כלה2.jpg

כלה1.jpg

כלה1.jpg

להאזנה לקטע "לכה דודי"
נוסח בובוב
הוקלט במרכז הרב

מתוך ההקדמה שבדיסק:

 

...דיסק זה הוא אוסף של ניגוני "לכה דודי" מרטטים כפי שבוצעו בצורה חיה (בניגוד להקלטת אולפן) לכן , אפשר לשמוע בנגינה את שחשים הנגנים בשעה שחתן וכלה נמצאים לפנהם, ויש מהם אשר מרוב התלהבות והתרגשות מרשים לעצמם לסלסל סלסולי יתר או להתפרץ בצליל או הרמוניה לא שגרתיים - וזה היופי.

משה (מוסא) ברלין וחברים מנגנים ניגונים לקראת שבת.
bottom of page