top of page

מזל טוב

מזל3.jpg

מזל3.jpg

מזל2.jpg

מזל2.jpg

מזל1.jpg

מזל1.jpg

להאזנה לקטע
"מזל טוב"
מתוך הדיסק

מתוך ההקדמה של הדיסק:

שעה זו של חופה וקידושין היא שעה של "רעוא דרעוין" . שעת רצון מלאה ניגודים:

עבר (ידוע) לעומת עתיד (לא ידוע) , עצב (פרידה מהמשפחה המוגדלת) לעומת שמחה (להקמת משפחה חדשה) מציאות (חתן וכלה ) לעומת מסטיקה (נשמות הנפטרים הבאות להשתתף בשמחה צאצאיהם).

משה (מוסא) ברלין וחברים מאחלים מזל טוב.
ניגונים לראשית הדרך. 
bottom of page