top of page

ניגון מולדת

CCI30062016_0004

CCI30062016_0004

CCI30062016_0001

CCI30062016_0001

CCI30062016_0003

CCI30062016_0003

להאזנה לקטע
"שלום רב שובך"
מתוך הדיסק 

מתוך ההקדמה שבדיסק:

 

..המסע אל שירי המולדת הנושנים המשקפים את נשמת התקופה הפך להיות מסע פנימה אל זיכרונות וגעגועים לימים וצלילים שכמעט ואבדו. המפגש בין השירים לסגנון הכליזמרי ובין האב לבתו יצר ניגונים חדשים - ישנים. 

אנחנו מקווים שהצלחנו להחיותם ולשמרם.

משה (מוסא) ברלין בניגוני מולדת
הפקה ועיבודים: אודהליה ברלין
bottom of page