top of page

תזמורת פלוני לפלוני


שנות פעילותי הרבות בנגינה (בעיקר בשמחות) הביאוני למסקנה האחת:

כשם שארבעים יום קודם יצירת הוולד יוצאת בת קול ומכרזת : בת פלוני לפלוני.......

כך היא מכרזת גם: תזמורת פלונית לפלוני וגם בשטו"מ פלונית

כך זה ואין לשנות,

אין ספור פעמים סיכמנו עם זוג על הרכב הנגנים והכלים וככל שהתקרב מועד החתונה קרו כל מיני דברים שנגן זה לא יכול לבוא מסיבה זו או אחרת ואחר לא יוכל להגיע ממניעים שלו, כך שהיה צורך לאלתר ולמצוא נגנים אחרים ואף הרכב כלים אחר שונה לגמרי ממה שסוכם.

וראה זה פלא ההרכב שהגיע לבסוף היה ההרכב הכי מתאים לאותה חתונה ולאותו קהל, יתירה מכך – אילו הופיע ההרכב שעליו סוכם מלכתחילה הייתה השמחה חסרה.

אני יכול למלא הרבה סיפורים כאלו ואני רואה בזה יד ההשגחה

וסייעתא דישמיא גדולה.

זכורני שביום כ"ו לחודש סיוון אני מקבל טלפון והשואלת מתעניינת

האם אני פנוי בכ"ג סיוון.

אני מנסה לתקן אולי כוונתה לכ"ג אחר אולי אב או אלול והיא בשלה: כג סיון

היינו בעוד שנה פחות שלשה ימים.

אני מלא התפעלות ואומר לה

איזו מידת בטחון גדולה יש לך (מעין צדיק גוזר והקב"ה מקיים)

לקבוע חתונה לטווח כזה גדול.

והיא (חסידת גור) עונה לי בתמימות:

וכשמישהו קובע חתונה לטווח חודש, חודשיים או אף פחות מזה האם אין הוא נעזר במידת הביטחון וסייעתא דישמיא.

אכן צדקה אותה אישה ממני

וניצחה אותי.


Featured Posts
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page